Wie Zijn Wij

VVD Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland gaan voortaan samen als VVD De Fryske Wâlden.

De leden van de drie afdelingen hebben hier unaniem mee ingestemd tijdens een oprichtingsvergadering op 16 november in Drachten. VVD De Fryske Wâlden sluit hiermee aan bij de landelijke structuurwijziging om met meer openheid en toegankelijkheid een verzamelplaats te worden voor alle liberaal denkenden in de drie gemeenten.

Voorzitter Johannes Bosgra: ,,Samen zijn we een krachtige en slagvaardige organisatie waarmee we effectiever kunnen werken aan verkiezingscampagnes, bijeenkomsten en contact met alle liberalen van Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen en Smallingerland.”

Het nieuwe bestuur wordt gevormd door Johannes Bosgra (Voorzitter, Tytsjerksteradiel), Jelle Hiemstra (Vice-voorzitter, Tytsjerksteradiel), Rob Meppelink (Penningmeester, Smallingerland), Mieke de Kluijver (Secretaris, Achtkarspelen) en Freddy Hoekstra (Communicatie en Campagne, Achtkarspelen). Met deze samenstelling is het nieuwe bestuur een evenredige afspiegeling van de drie gemeenten.

Per gemeente zal een commissie zich bezighouden met de gemeentelijke politiek, verkiezingen en bijeenkomsten. De politieke fracties in de gemeenten blijven zelfstandig functioneren. De lokale afdelingen in de drie gemeenten houden op te bestaan.

Wie zijn wij: 

Sipke Hoekstra Fractievoorzitter De Bosk 5 9221 SM Rottevalle 0512-525698 06-46172183

Fractievoorzitter Sipke Hoekstra 

De Bosk 5
9221 SM Rottevalle
0512-525698
06-46172183
shoekstra@wetterskipfryslan.nl

Meine Hofman Fractielid Sanbuorren 5 9216 VB Oudega 0512-372066 06-53448017 meinehofman@cs.com
Raadslid Meine Hofman 

Sanbuorren 5
9216 VB Oudega
0512-372066
06-53448017
meinehofman@cs.com

Robbert Kooistra Fractievertegenwoordiger Bestuurslid Campagneleider Torenstraat 6a 9203 BA Drachten 0627070281 kooistra.r@live.nl
Fractievertegenwoordiger Robbert Kooistra 

Torenstraat 6a
9203 BA Drachten
0627070281
Robbert@vvdsmallingerland.nl

Marjan van der Aart Sydwende 21 9204 KA Drachten 0512 58 12 09 Portefeuille Verkeer en vervoer Openbare werken Onderwijs Jeugdbeleid P&O 4de Loco Burgemeester

Marjan van der Aart 

Sydwende 21
9204 KA Drachten
0512 58 12 09
marjan@vanderaart-personeel.nl

Jan Dijksman Voorzitter bestuur Grasland 74 9205 ES Drachten 0653480377 dijksman@me.com
Jan Dijksman 

Steunfractie
Grasland 74
9205 ES Drachten
0653480377
dijksman@me.com

 

Barend Potjer Fractie ondersteuner Zwemmer 60 9204GG Drachten 0512-513068 06-23437639 barend@potjer.nl

Barend Potjer 
Fractie ondersteuner
Zwemmer 60
9204GG Drachten
0512-513068
06-23437639
barend@potjer.nl

 

Johannes Bosgra

Johannes Bosgra 

Voorzitter Bestuur VVD de Fryske Wâlden
06-23123250
j.bosgra@bosgraonderzoek.nl

Jelle Hiemstra

Jelle Hiemstra 

Vice-Voorzitter Bestuur VVD de Fryske Wâlden
058-2894396
hiemstrawijbenga@gmail.com

 

rob-meppelink

Rob Meppelink 

Penningmeester Bestuur VVD de Fryske Wâlden
0651356552
rob.meppelink.tfw@zonnet.nl

 

Mieke de Kluyver

Mieke de Kluyver 

Secretaris Bestuur VVD de Fryske Wâlden

mieke@emkamakelaardij.nl

Freddy Hoekstra

Freddy Hoekstra

Bestuurslid Communicatie en Campagne VVD De Fryske Wâlden

freddyfjhoekstra@gmail.com