Nieuws

Drachten, 4 november 2017

Meine Hofman Fractielid Sanbuorren 5 9216 VB Oudega 0512-372066 06-53448017 meinehofman@cs.com

Meine Hofman verlaat per direct fractie

VVD Smallingerland betreurt het besluit van raadslid Meine Hofman om het lidmaatschap van de VVD op te zeggen en de fractie te verlaten. Wij vinden het daarnaast onbegrijpelijk dat hij zijn zetel wil meenemen naar een andere partij. Hofman had in 2014 slechts 43 voorkeursstemmen en heeft zijn zetel dus volledig aan de VVD te danken.

De kandidatenlijst van 2018 is via een gedegen en zorgvuldig proces vastgesteld. VVD-Smallingerland heeft gekozen voor een goede mix van vernieuwing en continuïteit. Dit geheel conform de wens van de leden, wat ook bevestigd is in de ledenvergadering. Hofman wist dat de discussie over vernieuwing gaande was. Om voldoende kennis en vaardigheden in de fractie te houden, moet je tijdig een deel van de fractie vernieuwen. Rekening houdend met een goede balans tussen ervaren en nieuwe kandidaten. Er zijn veel nieuwe enthousiaste talenten die graag op de lijst van de VVD in Smallingerland willen staan. Daardoor hebben we een divers team samen kunnen stellen met kwaliteiten die uitstekend passen bij het profiel van een VVD-raadslid. Wij zijn trots op de kandidaten op de lijst en gaan met vertrouwen de verkiezingen tegemoet.

Meine Hofman is met een duidelijke motivering op plaats vijf van de lijst gekomen. Een motivering die wij als bestuur met hem hebben besproken. Hij kon eerst vanuit het partijbelang ook achter deze motivering staan, hoewel hij wel teleurgesteld was dat hem nog geen plaats was toegekend waarbij hij zeker zou zijn van een tweede termijn binnen de Raad. Helaas kunnen wij niet iedereen tevreden stellen, er is maar een beperkt aantal zetels. Meine Hofman heeft op de ledenvergadering alle ruimte gekregen om op een hogere plaats te komen. Een voorstel daartoe is echter met ruime meerderheid door de leden verworpen.

Wij danken Meine Hofman voor zijn bijdrage aan de fractie in de afgelopen jaren en begrijpen dat hij teleurgesteld is. We betreuren het dat hij gekozen heeft per direct zijn lidmaatschap van de VVD op te zeggen en de fractie te verlaten. En wij vinden het zeer onbegrijpelijk dat hij zijn zetel niet ter beschikking stelt.

VVD-Smallingerland is vorig jaar samengegaan met de afdelingen van Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel in het nieuwe lokaal netwerk VVD De Fryske Wâlden. Dit bestuur is in 2017 voortvarend aan de slag gegaan, waardoor we bijvoorbeeld als VVD goed zichtbaar waren rondom de Tweede Kamerverkiezingen. Direct daarna zijn we gestart met de voorbereidingen voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018 zoals het samenstellen van een uitgebreid verkiezingsprogramma, scouten en selecteren van kandidaten en het starten van de campagne.

Het bestuur heeft er de afgelopen dagen bewust voor gekozen om niet actief de media te benaderen om verdere escalatie via de media te voorkomen. Wel is bij monde van Sipke Hoekstra het standpunt van het bestuur op vragen vanuit de media beantwoord. Inmiddels wachten wij als bestuur nog steeds op een schriftelijke bevestiging van Meine Hofman inzake zijn besluit.

Bestuur VVD-Netwerk De Fryske Wâlden.

 

 

Maandag 30 oktober

VVD verkiezingsprogramma, kieslijst en lijsttrekker in Smallingerland vastgesteld.

Foto v.l.n.r.: Marco Molhoek, Dominique Rombouts, Robbert Kooistra, Sipke Hoekstra.

Tijdens de druk bezochte Algemene Ledenvergadering is op maandag 30 oktober zowel het verkiezingsprogramma alsmede de kieslijst en lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen voor 2018 door de leden vastgesteld.

De VVD heeft ervoor gekozen om een vernieuwende koers te varen wat betreft de toekomstige fractiekandidaten. De eerste vier op de lijst zijn Sipke Hoekstra (lijsttrekker). Robbert Kooistra (2), Dominique Rombouts (3) en Marco Molhoek (4).Het volledige verkiezingsprogramma staat inmiddels op de website van de VVD-Smallingerland.

Hoekstra: “De titel van het verkiezingsprogramma ‘Gewoon Doen’ geeft al aan dat de VVD ook voor de komende jaren de positie van Smallingerland verder wil versterken. De inwoners en de zelfstandige ondernemers, het bedrijfsleven en de agrarische sector moeten voordeel ervaren  van een aantrekkende economie. Op basis van  duidelijk verkiezingsprogramma gaan we hier mee aan de slag.”

Veel aandacht wordt in het verkiezingsprogramma gegeven aan het brede spectrum van onderwerpen, taken en verantwoordelijkheden waar Smallingerland voor aan de lat staat. Onderwerpen waar de VVD Smallingerland zich hard voor wil maken.  De VVD is er klaar voor om hierin verantwoording te nemen. Het succes van de verkiezingsuitslag in Smallingerland tijdens de  afgelopen Tweede Kamerverkiezingen hoopt de VVD-Smallingerland op 21 maart 2018 te consolideren.

Zowel de VVD-leden alsmede de kandidaat fractieleden betitelen het programma als vernieuwend, eigentijds en een reëel uitgangspunt voor de komende jaren. In vrijwel alle facetten ligt de nadruk op stimuleringsmaatregelen in plaats van vaak beperkende extra regels.

Hoekstra: “Een mooi resultaat met enthousiaste mensen om de schouders onder te zetten”.